• Speerpunten van FC RDC

  FC RDC: de leukste club van Deventer

  FC RDC wil echte vereniging zijn. Dat houdt in dat voetbal gepaard gaat met een clubgevoel. FC RDC wil het karakter van een familieclub uitstralen. Dat houdt in dat:

  • ouders van jeugdleden worden betrokken bij de club door de ouders goed te informeren, door ouderbijeenkomsten te organiseren en door een actieve bijdrage van de ouders te verlangen.
  • er activiteiten worden georganiseerd waar de gehele familie van kan genieten.
  • seniorenspelers worden gestimuleerd hun kinderen aan te melden als lid van FC RDC.

  FC RDC wil een nette vereniging zijn.

  Waarden en normen zijn belangrijk. De omgangsnormen, binnen en buiten het veld, zijn goed en spullen worden met respect behandeld. Leden die onsportief of ongepast gedrag vertonen, worden hierop aangesproken. Fair Play staat hoog in ons vaandel.

  De jeugdafdeling wordt (naast het hierboven beschreven familiaire karakter) gekenmerkt door een goede voetbalopleiding. ‘Hoog voetballen’ is geen doel op zich. Voetballers moeten zich ontwikkelen en ze moeten met plezier naar de club komen. Dan komen prestaties vanzelf.

  De ene voetballer kan beter voetballen dan de ander. Selecteren op basis van voetbalcapaciteiten zal gebeuren binnen de nieuwe vereniging. Maar er is plek voor iedereen. Niemand mag zich achtergesteld voelen vanwege zijn of haar (vermeende) mindere voetbalcapaciteiten.

  De selectieteams, bij de mannen en bij de vrouwen, zullen het karakter van de vereniging uitstralen. Dat houdt in:

  • ambitieus;
  • fair play op en rond het veld;
  • alle selectiespelers betalen contributie;
  • het aantrekken van spelers van buiten mag de doorstroom van jeugdspelers niet blokkeren;
  • selectiespelers zijn actief binnen de vereniging als vrijwilligers (bv trainer, leider, barvrijwilliger);
  • FC RDC kent geen individuele vergoedingen voor spelers. De club stelt alleen faciliteiten beschikbaar voor de hele desbetreffende selectie.

  De vereniging zal een vrijwilligersvereniging zijn.

  Zonder vrijwilligers geen vereniging! Vrijwilligers zijn belangrijk en het is belangrijk dat vrijwilligers met plezier hun werk verrichten. Daarvoor is het een voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers zijn, zodat niet te veel door te weinig mensen moet worden gedaan. Ook mogen wij niet te afhankelijk worden van bepaalde mensen, die zoveel doen dat ze niet gemist kunnen worden. Een goed functionerende vrijwilligersteam leidt tot een plezierige sfeer binnen de vereniging, zichtbaar voor de buitenwacht. FC RDC stimuleert het werken in commissies.

  Het voetbalbeleid kent de volgende speerpunten:

  Speerpunt 1: Jeugdvoetbal / mini's
  Jeugdleden van de vereniging krijgen een goede voetbalopleiding. De trainingen worden verzorgd door trainers die een voetbalachtergrond hebben en/of een opleiding hebben gehad.
  De voetbalopleiding is de basis. Hoog voetballen is geen doel op zich, maar een gevolg van een goed georganiseerde jeugdafdeling.

  Speerpunt 2: Selectievoetbal senioren
  Het vlaggenschip van de vereniging speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB. Belangrijk is dat er een goede organisatie rond het eerste team wordt gecreëerd. Daarvoor stelt het bestuur (groeps) faciliteiten beschikbaar. Naast het eerste team wil FC RDC een tweede selectieteam, dat dicht tegen het eerste aanzit en dat een goede doorstroom vanuit de jeugd bevordert.

  Speerpunt 3: Damesvoetbal
  FC RDC wil dé meidenclub van Deventer zijn. Meisjes worden actief uitgenodigd om bij de nieuwe vereniging te voetballen. Ook hier geldt dat een goede voetbalopleiding het eerste doel is. Het eerste damesteam is een prestatieteam, met een goede organisatie en professionele begeleiding.

   

  En wat is FC RDC nog meer?

  Seniorenteams (geen selectie)
  Seniorenteams kunnen zelf bepalen of ze op zaterdag of zondag willen voetballen. Ook kunnen ze aangeven of ze willen trainen of niet. Bij voldoende belangstelling zal het bestuur een inspanningsverplichting doen om een trainer aan te stellen.

  Zeven tegen zeven
  De nieuwe vereniging ziet het ontwikkelen van zeven-tegen-zeven voetbal een antwoord op de vergrijzing van de seniorenafdeling. Tevens is het een middel om nieuwe leden te trekken. Samen met andere teams uit Deventer worden op meerdere vrijdagavonden wedstrijden in een toernooi-vorm gespeeld, steeds bij een andere vereniging.

  Old Stars
  We beginnen als mini en ‘eindigen’ als Old Star: een nieuw fenomeen dat in Deventer sinds kort van de grond komt. FC RDC heeft een enthousiast team en hopen dat meerdere senioren zich aansluiten. Lekker een middag voetballen in een wat lager tempo. De gezelligheid is er niet minder om!