• ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) FC RDC

  Dinsdag 9 juli 2024, aanvang 19.00 uur

  Locatie : clubgebouw

   

  AGENDA:

   

  1.     Opening Algemene Ledenvergadering (ALV)

   

  2.     Vaststelling notulen van de ALV d.d. 6 februari 2024.

  U kunt als lid van FC RDC de concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.

  De notulen zullen u vervolgens in de week van 1 juli 2024 digitaal worden toegezonden.

   

  3.     Aftreden bestuursleden

           De bestuursleden Karel Turfboer, Henk Kievit en Dirk Medema treden af als bestuurslid.

   

  4.     Werkwijze dagelijks bestuur vanaf seizoen 2024/2025

           M.i.v. volgend seizoen wordt er gewerkt met een dagelijks bestuur bestaande uit:

           -  Paul van Gurp, voorzitter

           -  Willy Hartman, penningmeester

           -  Johan Machiela, secretaris en vice-voorzitter

   

  5.     Vaststelling van de begroting seizoen 2024/2025

  De begroting zal tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd worden. U kunt als lid van FC RDC de concept begroting via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen. Deze zal u vervolgens in de week van 1 juli 2024 digitaal worden toegezonden.

   

  6.     Clubaangelegenheden

  -        Werkzaamheden zomerperiode in clubgebouw (wedstrijdsecretariaat en kleedkamers)

  -        FC RDC en duurzaamheid

  -        Ontwikkelingen binnen de organisatie (sponsorcommissie)

  -        Jeugd en senioren en SVO Deventer ‘21

   

  6.     Rondvraag en Sluiting