•  

  UITNODIGING

  ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) FC RDC

  (uitgestelde najaarsvergadering)

  Dinsdag 6 februari, aanvang 20.00 uur

  Locatie : clubgebouw

  AGENDA:

  1.     Opening Algemene Ledenvergadering (ALV)

  2.     Vaststelling notulen van de ALV d.d. 3 oktober 2023.

  U kunt als lid van FC RDC de conceptnotulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.

  3.     Jaarrekening 2022/2023.

  - Het bestuur presenteert de jaarrekening.

  - Verklaring kascontrolecommissie over jaarrekening 2022-2023.

  - Verlenen decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid.

  U kunt als lid van FC RDC de jaarrekening via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.

  6.     Verkiezing kascontrolecommissie voor jaarrekening 2023-2024

  7.     Samenstelling bestuur

  - Aftredende bestuursleden: Suzanne van Lochem, Carien van der Kamp en Jan Hein Streppel.

  - Voorstel tot benoeming van dhr. W. Hartman als penningmeester.

  8.     Versterken financiële situatie  

           - Analyse barinkomsten en uitgaven

           - Verbeteren van de marge en afspraken

  9. Interne organisatie aangelegenheden

  -        Ontwikkelingen binnen de organisatie

  -        Jaarkalender (ter inzage)

  -        Jeugd en senioren en SVO Deventer ‘21

  10.   Rondvraag en sluiting