• Terwijl zich in Oost-Europa nog steeds onverkwikkelijke zaken afspelen is het moeilijk iets te schrijven over zoiets gewoons als de biljartavonden. Toch een voorzichtige poging. De speelavonden tot nu toe werden bezocht door zo’n 10-12 leden. Van onze voorzitter kregen wij toch wel onverwacht de mededeling dat hij zich genoodzaakt ziet om fysieke redenen helemaal te stoppen met biljarten. Dat respecteren wij, zij het met veel spijt. Verder is er iig nog één speler die aangaf voorlopig niet te kunnen spelen vanwege lichamelijk ongemak. De overige tot nu toe niet verschenen spelers hopen wij binnenkort te mogen begroeten. De gespeelde partijen geven een compleet ander beeld van de krachtsverhoudingen dan in de afgelopen jaren. Uitschieters zijn er elke avond wel te bespeuren, series van minimaal 5 tot 21 , vaak een persoonlijk rekord en moyennes die zowel positief maar ook negatief opvallen. Afiijn, als gebruikelijk! En de sfeer? Als gebruikelijk!

  UITSLAG VOORJAARSCOMPETITIE :

  Wie tegen wieCarambolesBeurtenh.s.Uitslag
  Kees van Tuuren Marcel Tode 19 18 29 4 4 2 0
  Edwin ten Wolde Dick Scheper 18 47 23 6 21 0 2
  Tjarko Hoven Jan Vette 17 66 29 3 8 2 0
  Roel van de Worp Marcel Tode 36 21 26 5 4 2 0
  Kees Oosterlee Hans Peet 17 23 20 3 4 2 0
  Dick Scheper Roel van de Worp 16 36 25 2 9 0 2